Νηπιαγωγείο Παιδικά Πατουσάκια | Βρεφικός & Παιδικός Σταθμός καί Αναγνωστήριο. Φροντίζουμε τα παιδιά σας με αγάπη, υπευθηνότητα, σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και καινοτόμες ιδέες σε ένα ασφαλές περιβάλλον!

Γνωσιτεχνία


Η Γνωσιτεχνία είναι μια πρωτοποριακή διαδυκτιακή σελίδα που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, σε μαθητές αλλά και σε γονείς. Η ιστοσελίδα έχει ως σκοπό να μυήσει τα παιδιά στον κόσμο της γνώσης, της δημιουργικότητας και της φαντασίας. Τα παιδιά μας έχουν την ευκαιρία να λύσουν τις απορίες τους, να εξασκηθούν στο μάθημα της ημέρας λαμβάνοντας ανατροφοδότηση και να παίξουν διαδραστικά παιχνίδια. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος ανταποκρίνεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις μάθησης.