Νηπιαγωγείο Παιδικά Πατουσάκια | Βρεφικός & Παιδικός Σταθμός καί Αναγνωστήριο. Φροντίζουμε τα παιδιά σας με αγάπη, υπευθηνότητα, σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και καινοτόμες ιδέες σε ένα ασφαλές περιβάλλον!

Τρένο


Τσαφ τσουφ, τσαφ τσουφ το τρένο περνά
Τσαφ τσουφ, τσαφ τσουφ περνά και σφυρά του του
Τσαφ τσουφ, τσαφ τσουφ πω πω τι καπνός
Τσαφ τσουφ, τσαφ τσουφ τι μαύρος καπνός του του
Τσαφ τσουφ, τσαφ τσουφ μια πάει γοργά
Τσαφ τσουφ, τσαφ τσουφ μια πάει αργά του του