Νηπιαγωγείο Παιδικά Πατουσάκια | Βρεφικός & Παιδικός Σταθμός καί Αναγνωστήριο. Φροντίζουμε τα παιδιά σας με αγάπη, υπευθηνότητα, σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και καινοτόμες ιδέες σε ένα ασφαλές περιβάλλον!

Λεωφορείο


Λεωφορείο σχολικό μπιπ μπιπ
λεωφορείο είμαι εγώ μπιπ μπιπ
παιδάκια γεμίζω, τους δρόμους διασχίζω
και τα πηγαίνω στο σχολειό μπιπ μπιπ

Βάσκο με λένε τα παιδιά μπιπ μπιπ
και έχω πολύ καλή καρδιά μπιπ μπιπ
πρωί και μεσημέρι, και δίχως χασομέρι
κάνω ετούτη τη δουλειά μπιπ μπιπ