Νηπιαγωγείο Παιδικά Πατουσάκια | Βρεφικός & Παιδικός Σταθμός καί Αναγνωστήριο. Φροντίζουμε τα παιδιά σας με αγάπη, υπευθηνότητα, σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και καινοτόμες ιδέες σε ένα ασφαλές περιβάλλον!

Μουσική


Η μουσική και η κίνηση διαδραματίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην σωστή και ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Για το λόγο αυτό στο σχολείο μας διεξάγεται μάθημα μουσικοκινητικής μέσα από το οποίο τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν μουσικοκινητικές δεξιότητες, να μάθουν να συνεργάζονται, να αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση τους και να έρθουν σε επαφή με παιδικά τραγούδια και μουσικά όργανα.