Νηπιαγωγείο Παιδικά Πατουσάκια | Βρεφικός & Παιδικός Σταθμός καί Αναγνωστήριο. Φροντίζουμε τα παιδιά σας με αγάπη, υπευθηνότητα, σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και καινοτόμες ιδέες σε ένα ασφαλές περιβάλλον!

ΠρόγραμμαΏΡΑ Δραστηριότητες Πληροφορίες
6:45 – 8:45 Ελεύθερες Δραστηριότητες/Ελεύθερο παιχνίδι ...
8:45 – 9:00 Συγύρισμα τάξης και δραστηριοτήτων ...
9:00 – 9:30 Ομαδική συζήτηση/Κουβεντούλα ...
9:30 – 10:00 Πλύσιμο χεριών και ώρα για πρόγευμα ...
10:00 – 11:00 Υπαίθριο παιχνίδι και Συγύρισμα αυλής ...
11:00 – 11:15 Πλύσιμο χεριών και ώρα για φρούτο ...
11:15 – 11:45 Μουσική/Θέατρο ή Γυμναστική ή Μαθηματικά ή Φυσικές Επιστήμες/Περιβαλλοντική Αγωγή/Οικολογία ή Αγγλικά ...
11:45 – 12:15 Αφήγηση παραμυθιού και επεξεργασία. Ηθική Κοινωνική Αγωγή ή Αγωγή Υγείας ...
12:15 – 12:30 Συγύρισμα τάξης και πλύσιμο χεριών ...
12:30 – 13:00 Ώρα για μεσημεριανό γεύμα ...
13:00 – 15:30 Ήσυχες δραστηριότητες ή Παρακολούθηση κινουμένων σχεδίων ...
15:30 – 16:00 Ώρα για απογευματινό γεύμα ...
16:00 – 18:00 Ελεύθερο παιχνίδι ...

6:45 - 8:45Ελεύθερες Δραστηριότητες/Ελεύθερο παιχνίδι:

Κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να ασχοληθούν με διάφορες οργανωμένες δραστηριότητες μέσα στην τάξη (στα τραπεζάκια, στις γωνιές, στο πάτωμα). Οι δραστηριότητες καθορίζονται ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών, την ηλικία τους, την επικαιρότητα αλλά και τους στόχους που έχει θέσει η δασκάλα. Κύριοι στόχοι των ελεύθερων δραστηριοτήτων είναι τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες λεπτής κινητικότητας όπως το σωστό κράτημα του μολυβιού, του πινέλου, του ψαλιδιού, να έρθουν σε επαφή με διάφορα υλικά, να συνεργαστούν και να κοινωνικοποιηθούν. Επίσης μέσα από τη συγκεκριμένη διαδικασία επιτυγχάνεται ανάπτυξη της νοητικής και γνωστικής ικανότητας των παιδιών, καθώς επίσης ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας τους.

8:45-9:00Συγύρισμα τάξης και δραστηριοτήτων:

Η συμμετοχή των παιδιών σε αυτή τη διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί μέσα από αυτή τα παιδιά μαθαίνουν να είναι υπεύθυνα για την τάξη τους και να νιώσουν χρήσιμοι και ανεξάρτητοι, γεγονός που βελτιώνει την αυτοπεποίθηση τους. Επίσης, τα παιδιά κατανοούν ότι είναι και δική τους ευθύνη η διαδικασία τακτοποίησης της τάξης τους και ότι πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο σε αυτό.

9:00-9:30Ομαδική συζήτηση/Κουβεντούλα:

Κατά την συγκεκριμένη διαδικασία η δασκάλα προκαλεί το ενδιαφέρον των παιδιών μέσα από την μέθοδο της αφόρμησης για το θέμα της ημέρας. Κατά την διαδικασία της αφόρμησης η δασκάλα μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορες μεθόδους όπως τη μέθοδο της ιδεοθύελλας (π.χ. εάν το θέμα της ημέρας είναι η κυκλοφοριακή αγωγή η δασκάλα δείχνει στα παιδιά την εικόνα ενός αυτοκινήτου και ζητά από αυτά να της πουν λέξεις που τους έρχονται στο μυαλό βλέποντας αυτή την εικόνα. Με τον τρόπο αυτό η δασκάλα εντάσσει τα παιδιά στο θέμα της ημέρας). Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση γύρω από το θέμα όπου τα παιδιά εκφράζουν την άποψη τους, ανταλλάζουν ιδέες, μοιράζονται προσωπικές εμπειρίες και εκφράζουν τα συναισθήματα τους γύρω από το θέμα, πάντοτε με την καθοδήγηση της δασκάλας τους. Μέσα από αυτή την διαδικασία αναπτύσσεται ο προφορικός λόγος των παιδιών, εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο τους και μαθαίνουν νέες έννοιες καθώς επίσης αναπτύσσεται η κρητική σκέψη και η ανταλλαγή απόψεων. Επίσης, τα παιδιά μαθαίνουν να περιμένουν τη σειρά τους για να μιλήσουν, σέβονται την αντίθετη άποψη και τηρούν τους κανονισμούς της τάξης.

9:30-10:00Πλύσιμο χεριών και ώρα για πρόγευμα:

Μέσα από αυτή τη διαδικασία τα παιδιά μαθαίνουν να εφαρμόζουν την έννοια της προσωπικής υγιεινής.

10:00-10:50Υπαίθριο παιχνίδι:

Το παιχνίδι είναι ένας από τους τρόπους που τα παιδιά μαθαίνουν τον εαυτό τους και τους ανθρώπους γύρω τους και εξερευνούν το περιβάλλον τους. Το παιχνίδι δεν βοηθά μόνο σε ατομικό επίπεδο αλλά και σε κοινωνικό καθώς προωθεί την κοινωνική συνοχή και αποτελεί παράγοντα πρόληψης της αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Το παιδί κατά την διάρκεια του παιχνιδιού αποκτά σωματική και ψυχική υγεία, ευτυχία και διασκέδαση καθώς και συναισθηματική ανθεκτικότητα και αυτοπεποίθηση. Επίσης, το παιδί μαθαίνει να αλληλεπιδρά, να συνεργάζεται και να κοινωνικοποιείται.
10:50-11:00Συγύρισμα αυλής:

Η συμμετοχή των παιδιών σε αυτή τη διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί μέσα από αυτή τα παιδιά μαθαίνουν να είναι υπεύθυνα, να νιώθουν χρήσιμα και ανεξάρτητα, γεγονός που βελτιώνει την αυτοπεποίθηση τους. Επίσης, τα παιδιά κατανοούν ότι είναι και δική τους ευθύνη η διαδικασία τακτοποίησης της αυλής του σχολείου τους και ότι πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο σε αυτό.

11:00-11:15Πλύσιμο χεριών και ώρα για φρούτο:

Η ώρα αυτή έχει ως σκοπό να ξεκουράζει τα παιδιά από το υπαίθριο παιχνίδι και να τους μάθει τη σημαντικότητα και τα οφέλη των φρούτων στην καθημερινή μας διατροφή.

11:15-11:45Μουσική Παιδεία/Θεατρική Αγωγή ή Γυμναστική ή Μαθηματικά ή Φυσικές Επιστήμες/Περιβαλλοντική Αγωγή/Οικολογία ή Αγγλικά:

Σκοπός των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων γύρω από τα διάφορα πεδία. Τα παιδιά μέσα από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες αποκτούν περιβαλλοντική συνείδηση, κινητικές δεξιότητες, αναπτύσσουν την ακουστική τους ικανότητα και τη μουσική τους ευαισθησία, αυτοσχεδιάζουν, υποδύονται ρόλους και εξοικειώνονται με την Αγγλική γλώσσα.

11:45-12:15Αφήγηση παραμυθιού ή μιας πραγματικής ιστορίας και στη συνέχεια επεξεργασία. Ηθική Κοινωνική Αγωγή ή Αγωγή Υγείας:

Η αφήγηση ενός παραμυθιού, μιας ιστορίας γίνεται από την δασκάλα με χρήση φιγούρων, εικόνων και ηλεκτρονικών μέσων όπως τηλεόραση, ραδιοκασετόφωνο, ηλεκτρονικού υπολογιστή κ.α. Σύμφωνα με το θέμα του παραμυθιού-με το θέμα της ιστορίας, η δασκάλα κάνει συνδέσεις με τα ενδιαφέροντα των παιδιών και δίνει παραδείγματα από την καθημερινότητα τους. Μέσα από αυτή την διαδικασία αναπτύσσεται η φαντασία των παιδιών, η αυτοπειθαρχία και η συγκέντρωση τους.

12:15-12:30Συγύρισμα τάξης και πλύσιμο χεριών:

Η συμμετοχή των παιδιών σε αυτή τη διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί μέσα από αυτή τα παιδιά μαθαίνουν να είναι υπεύθυνα, να νιώθουν χρήσιμα και ανεξάρτητα, γεγονός που βελτιώνει την αυτοπεποίθηση τους. Επίσης, τα παιδιά κατανοούν ότι είναι και δική τους ευθύνη η διαδικασία τακτοποίησης της αυλής του σχολείου τους και ότι πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο σε αυτό.

12:30-13:00Ώρα για μεσημεριανό γεύμα

13:00-15:30Ήσυχες δραστηριότητες ή Παρακολούθηση κινουμένων σχεδίων:

Το παιδί έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να ασχοληθεί με διάφορες οργανωμένες δραστηριότητες μέσα στην τάξη (στα τραπεζάκια, στις γωνιές, στο πάτωμα). Επίσης, η δασκάλα ετοιμάζει διαθεματικές δραστηριότητες για θέματα της επικαιρότητας.

15:30-16:00Ώρα για απογευματινό γεύμα

16:00-18:00Ελεύθερο παιχνίδι:

Τα παιδιά μέσα από την διαδικασία του ελεύθερου παιχνιδιού μαθαίνουν τον εαυτό τους και τους ανθρώπους γύρω τους και εξερευνούν το περιβάλλον τους. Επίσης, εξοικειώνονται με την έννοια της συνεργασίας και της κοινωνικής συνοχής. Το ελεύθερο παιχνίδι βοηθά τα παιδιά να χαλαρώσουν και να ηρεμήσουν καλύτερα αυτή την ώρα της ημέρας.