Νηπιαγωγείο Παιδικά Πατουσάκια | Βρεφικός & Παιδικός Σταθμός καί Αναγνωστήριο. Φροντίζουμε τα παιδιά σας με αγάπη, υπευθηνότητα, σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και καινοτόμες ιδέες σε ένα ασφαλές περιβάλλον!

Φυσική Αγωγή


Με το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο νηπιαγωγείο επιδιώκεται η ταυτόχρονη ανάπτυξη του σώματος του παιδιού, των πνευματικών του ικανοτήτων και της συναισθηματικής του ωρίμανσης και υγείας.

Τα μαθήματα της Φυσικής Αγωγής στο νηπιαγωγείο πρέπει να διατηρούν παιδικότητα στο χαρακτήρα και να προσφέρουν στα παιδιά ευκαιρίες να νιώσουν το αίσθημα της επιτυχίας και της χαράς, να γελάσουν και να παίξουν. Είναι απαραίτητο να καλλιεργηθεί μια ορθή στάση για άσκηση από τη νηπιακή ηλικία, ώστε μεγαλώνοντας να συνεχίσουν με αγάπη την άσκηση και τη συμμετοχή τους στα σπορ ή τα διάφορα αθλήματα.

Σκοπός:

Να βοηθήσει το παιδί να αναπτύξει τις φυσικές του ικανότητες, να το βοηθήσει στη ψυχοσωματική του διάπλαση και να συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη, διατήρηση και προώθηση της προσωπικότητας του.

Στόχοι:
• Να συμβάλει στην καλή λειτουργία του οργανισμού, ιδιαίτερα των λειτουργιών της αναπνοής και της κυκλοφορίας.
• Να ψυχαγωγηθούν τα παιδιά με διάφορα κινητικά παιχνίδια.
• Να γνωρίσουν το σώμα τους.
• Να αναπτύξουν σταδιακά θετικές στάσεις για συνεργασία, αλληλοαποδοχή και υποστήριξη.
• Να αναπτύξουν τις βασικές κινητικές τους δεξιότητες και καλή φυσική κατάσταση
• Να αναπτύξουν την ικανότητα για συντονισμό κινήσεων
• Να αναπτύξουν πνεύμα υπευθυνότητας, αποδοχής και αναγνώρισης των ικανοτήτων και μειονεκτημάτων των άλλων παιδιών

Πρόγραμμα μαθημάτων:

• Ισορροπία:
 Ισορροπώ-περπατώ-σταματώ
 Ισορροπία σε οριοθετημένο χώρο
 Γνώση των μελών του σώματος
 Περπατώ, τρέχω, στέκομαι, κάθομαι
 Χοροπηδώ-Πηδώ
 Μετακινήσεις
 Χοροπηδώ-σταματώ-ισορροπώ

• Ευκινησία:
 Ετοιμότητα-τρέχω-σταματώ
 Μετακινήσεις σε διάφορα επίπεδα
 Ευκινησία –ταχύτητα
 Συντονισμός
 Συντονισμός σε ομάδα
 Ευκινησία-γνώση του σώματος
 Προσανατολισμός στο χώρο-αμφιπλευρικότητα
 Προσανατολισμός-πηδώ-πιάνω

• Αλτικότητα:
 Πηδώ-ισορροπώ
 Ευκινησία-χοροπηδώ
 Συντομισμός-ρυθμός
 Αλτικότητα-ευκινησία
 Πηδώ-τρέχω-τραβώ
 Λεπτές κινήσεις-τοποθετώ-πετώ-πιάνω
 Άλματα
 Πετώ-τραβώ

• Στηρίξεις:
 Επιδεξιότητα-δύναμη
 Δύναμη-στηρίξεις
 Προσανατολισμός σε οριοθετημένο χώρο
 Μετακινούμαι-ισορροπώ-πηδώ
 Δύναμη-στηρίξεις-έλξεις
 Πετώ-πιάνω

• Χειρισμοί:
 Χειρισμοί-πετώ
 Κουνώ-τινάζω-πετώ
 Κτυπώ-πιάνω-πετώ
 Επιδεξιότητα σε χειρισμούς
 Ριπτική ικανότητα
 Επιδεξιότητα σε χειρισμούς
 Ριπτική ικανότητα
 Επιδεξιότητα στη χρήση μπάλας
 Κυλώ-πετώ-πιάνω-κτυπώ

• Γνωριμία με τα αθλήματα

Ευελπιστώ τα παιδιά σας μέσα από το μάθημα της γυμναστικής να αγαπήσουν την άσκηση, να νιώσουν το αίσθημα της επιτυχίας και της χαράς και να τους μεταδώσω την αγάπη μου για τη γυμναστική έτσι ώστε να εξοικειώθουν και μεγαλώνοντας να συνεχίσουν την άσκηση και τον αθλητισμό.

Με εκτίμηση,

Φώτης Στυλιανού
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής